Ίδρυση - Σκοποί  - ΔΣ

...................................................

Έκδοση Εφημερίδα "Καστέλλα"

...................................................

Προβλήματα και υφιστάμενη κατάσταση

...................................................

Ψυχαγωγία - Πόροι

...................................................

Βραβεύσεις

...................................................

Τεύχη

Τευχος

201, 200, 199, 198, 197, 196, 195, 194, 193, 192, 191

190,189,188,187,186,185,184,

183,181,180,179,178,177,176,

175,174,173,172,171,170,169,

168,167,166,165,164,163,162,

161,160,159,158,157,156,155,

154,153,152,151,150,149,148,

147,146,145,144,143,142,141,

140,139,138, 137,136,135,134,

133,132,131, 130,129,128,127,

126,125,124,123,122,121,120,

119,118,117,116,115,114,113,

112,111,110,109,108,107,106,

105,104,103,102,101,100,99,

98,97.

DownLoads

Τευχος

201, 200, 199, 198, 197, 196, 195, 194, 193, 192, 191, 190, 189, 188, 187, 186, 185, 184, 183, 181, 180, 179, 178, 177, 176,

175, 174, 173, 172, 171, 170, 169,

168,167,166,165,164,163,162,

161,160,159,158,157,156,155,

154,153,152,151,150,149,148,

147,146,145,144,143,142,141,

140,139,138,137,136,135,134,

133,132,131,130,129,128,127,

126,125,124,123,122,121,120,

119,118,117,116,115,114,113,

112,111,110,109,108,107,106,

105,104,103,102,100,99,98,

97.

ΙΔΡΥΣΗ - ΣΚΟΠΟΙ - Δ.Σ.

 

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Καστέλλας Πειραιά (ΕΣΚΑΠ) ιδρύθηκε στις 5-5-1995 με την υπ'  αριθ. 372 / 95 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά.

 

    Είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Αποσκοπεί στην διατήρηση του παραδοσιακού χαρακτήρα και την αναβάθμιση της Καστέλλας προσφέροντας στους κατοίκους μία καλύτερη ποιότητα ζωής.

Ξεκίνησε με 37 ιδρυτικά μέλη και σήμερα απαριθμεί 4.000 περίπου μέλη. Συνεργάζεται με όλους τους φορείς και έχει πετύχει τη διακομματική συνεργασία με όλους τους βουλευτές του Πειραιά για την Επίλυση των προβλημάτων της περιοχής. Διοικείται βάση του καταστατικού του από 7μελές Δ.Σ. και 3μελή εξελεγκτική επιτροπή με 3ετή θητεία.

 

  Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και Ε.Ε. του εξωραϊστικού συλλόγου Καστέλλας

 

    Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή του Εξωραϊστικού Συλλόγου Καστέλλας Πειραιά που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 25ης Ιανουαρίου 2004 συγκροτήθηκε σε σώμα με τριετή θητεία ως εξής:

 

  Για το Διοικητικό Συμβούλιο:

Πρόεδρος: Κων/νος Κονιστής

Αντιπρόεδρος Α': Κων/νος Ντάλας
Αντιπρόεδρος Β': Ιωάννης Μιχέλης

Γεν. Γραμμετέας: Ιωάννης Στασινόπουλος

Δημοσίων Σχέσεων: Τζένη Λεβούνη

Ταμίας: Μαρία Κουτσόγλου

Μέλος: Κων/νος Παπάζογλου

 

  Για την εξελεγκτική Επιτροπή

Κοσμετάτος Παναγιώτης, Καψοκόλης Δίκαιος

 

 

 

 

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Άποψη Α.Ε.